<
Trang chủ » Tri Thức Việt
Từ khóa Toàn văn
Nguyễn Anh Võ

Danh sĩ Nguyễn Anh Võ là con trai Nguyễn Trãi (阮廌; 1380 – 1442), mẹ là Phạm Thị Mẫn, vợ thứ Nguyễn Trãi, không rõ năm sinh, năm mất. Quê làng Bối Khê, huyện Thanh Oai, tỉnh Hà Đông, sau đổi là làng Bối Khê, xã Tam Hưng, huyện Thanh Oai, tỉnh Hà Tây (nay là huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội).

Sau khi Lê Thái Tông (黎太宗; 1423 – 1442) mất, cả nhà Nguyễn Trãi bị tru di tam tộc, một số thân quyến trốn thoát được trong đó có Anh Võ.

Nguyên Nguyễn Trãi và vợ chánh là Trần Thị Thành sinh được 3 trai: Nguyễn Hồng Tiệm, Nguyễn Hồng Lục và Nguyễn Hồng Quỳ đều bị thảm sát. Vợ thứ Nguyễn Trãi là Phạm Thị Mẫn người làng Thụy Tú (sau đổi là Thụy Phú), huyện Phú Xuyên, tỉnh Hà Đông nay là huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội. Khi gặp nạn bà đang có thai Anh Võ được 3 tháng, bà vội vã trốn không kịp đem người con gái lớn là Nguyễn Thị Đào theo, lẩn tránh ở vùng Sơn Nam, rồi sinh ra Anh Võ, đổi sang họ Phạm trốn ở vùng Bồn Man.

Sau ông lớn lên, về nương náu nhà họ ngoại ở làng Bối Khê, huyện Thanh Oai, tỉnh Hà Đông (nay là huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội), năm 19 tuổi thi đỗ Sinh đồ.

Năm Giáp Thân (1464), vua Lê Thánh Tông (黎聖宗; 1442 – 1497) xuống chiếu tẩy oan cho Nguyễn Trãi và lục dụng con cháu còn sống sót. Anh Võ ra khai nhận lấy lại họ Nguyễn, được bổ làm Tri huyện Tây Châu (nay là huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định) và được cấp ruộng tế tự.

Ông làm quan đến chức Tham chính, có hai con là Nguyễn Tô Giám và Nguyễn Tô Kiên đều đỗ Tiến sĩ.


©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt