<
Trang chủ » Tri Thức Việt
Từ khóa Toàn văn
Nguyễn Bảo

Tiểu sử

Danh thần Nguyễn Bảo đời Lê Thánh Tông 黎聖宗 (1442 – 1497) hiệu Châu Khê, quê xã Phượng Lai, huyện Vũ Tiên, phủ Kiến Xương, trấn Sơn Nam nay thuộc huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình.

Năm Nhâm Thìn 1472 ông đỗ Tiến sĩ lúc mới 20 tuổi được đắc cử chức Thị giảng ở Đông Các. Ít lâu sau ra làm Tham nghị ở Hải Dương, sau về triều giảng sách ở Tả Xuân đường Đông cung Thái tử.

Thái tử lên ngôi, tức vua Lê Hiến Tông 黎憲宗 (1461 – 1504), ông được cử làm Tả Thị lang bộ Lễ, tham dự và trông coi công việc ở Viện Hàn lâm. Vào thời gian này ông nhận việc biên soạn bài văn bia ở am Hiển Thụy trên núi Phật Tích còn gọi là động Thánh Hoá, rồi thăng làm Thượng thư bộ Lễ, kiêm Thị độc Hàn lâm viện. Một thời gian sau ông mất được truy tặng Thiếu Bảo.

Tác phẩm

Châu Khê thi tập (8 quyển) do học trò ông là tiến sĩ Trần Củng Uyên sưu tầm, viết tựa, biên tập. Phan Huy Chú nhận xét thơ ông cho là “Lời thơ giản dị, trọng hậu, có khí cốt”. Ngoài tập thơ trên thơ ông còn chép trong: Toàn Việt thi lục 160 bài.


©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt