<
Trang chủ » Tri Thức Việt
Từ khóa Toàn văn
Ngô Thì Hương

Tiểu sử
 

Danh sĩ Ngô Thì Hương có tên tự là Thành Phủ, hiệu Ức Trai, còn có tên khác là Vị, con thứ của Ngô Thì Sĩ (吳時士), em của Ngô Thì Nhậm (吳時任), Ngô Thì Chí (吳時志). Quê ở làng Tả Thanh Oai, huyện Thanh Oai, tỉnh Hà Đông (nay là xã Đại Thanh, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội).

Đầu đời Gia Long ông được mời làm việc với chức Thiêm sự bộ Lại, rồi làm Hiệp trấn Lạng Sơn.

Ông từng hai lần đi sứ Trung Quốc. Lần đầu vào năm 1809, ông được cử làm Phó sứ. Lần thứ hai vào năm 1820, làm Chánh sứ nhưng giữa đường bệnh mất ở Quảng Tây vào ngày 1-1 năm Tân Tỵ (1821), hưởng dương 47 tuổi.

Tác phẩm
 

  • Mai Dịch thú dư (thơ làm khi đi sứ)

  • Trưng Thủ công di thảo


©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt