<
Trang chủ » Tri Thức Việt
Từ khóa Toàn văn
Nguyễn Bạt Tụy

Nguyễn Bạt Tụy danh thần đời Lê Tương Dực (黎襄翼; 1495 – 1516), không rõ năm sinh năm mất, người làng Pha Lãng, huyện Thiên Tài, phủ Thuận An, trấn Kinh Bắc (nay là vùng giáp ranh của các tỉnh Bắc Ninh, Hưng Yênthành phố Hà Nội).

Ông là một trong sáu người không nhận đỗ tiến sĩ kì thi vào triều Lê. Khoa Mậu Thìn (1508) lấy đỗ tiến sĩ 54 người, trong đó hạng đệ tam có 36 người. Ba người đỗ khoa này không nhận đỗ là Trần Doãn Minh, Nguyễn Bạt Tụy và Nguyễn Duy Tường. Trong khoa này ông được xếp 6/36 hạng đệ tam. Đến năm Tân Mùi (1511) ông thi lần hai, và lần thứ hai này ông cũng chỉ được xếp hạng 18/35. Sau ông làm quan đến Lại bộ Thượng thư, tham dự triều chính với chức Thiếu sư, khi mất được dân làng thờ làm phúc thần thành hoàng.


©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt