<
Trang chủ » Tri Thức Việt
Từ khóa Toàn văn
Vua Ngô Xương Ngập

Ngô Xương Ngập (吳昌岌) là con trưởng Ngô Quyền, anh ruột Nam Tấn vương Ngô Xương Văn (吳昌文). Sử gọi chung đó là thời Hậu Ngô Vương. Quê ở Đường Lâm, huyện Phúc Lộc, châu Giao, thuộc huyện Ba Vì, tỉnh Hà Tây cũ, nay là huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội.

Theo thần phả, ông đã từng tham gia vào trận đánh thành Đại La cùng cậu Dương Tam Kha làm tiên phong diệt Kiều Công Tiễn và cũng tham gia trong trận Bạch Đằng.

Khi Ngô Quyền mất, di chúc nhờ anh vợ là Dương Tam Kha phụ chính. Nhưng Dương Tam Kha cướp quyền, khiến Ngô Xương Ngập phải bỏ trốn, còn Ngô Xương Văn thì bị Dương Tam Kha giữ lại làm con nuôi.

Ngô Xương Ngập trốn tại làng Trà Hương nay là xã Phạm Mệnh, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương, nhờ cựu thần Phạm Chiêm còn gọi là Phạm Lệnh Công nuôi giấu. Nhiều lần Dương Tam Kha sai người đến bắt, đều nhờ Phạm Lệnh Công che chở tận tình, ông mới được an thân chờ vận.

Năm Canh Tuất (950), Dương Tam Kha sai Ngô Xương Văn đi đánh Thái Bình. Ngô Xương Văn dẫn quân quay lại lật đổ Dương Tam Kha. Xương Văn không giết Dương Tam Kha, chỉ giáng xuống làm Chương Dương công, rồi tự xưng Nam Tấn Vương, đóng đô ở Cổ Loa. Ngô Xương Văn cho người đón anh trai Ngô Xương Ngập về cùng trị nước. Ông xưng là Thiên Sách vương, từ ấy có ý giành hết quyền hành. Em ông khéo nhân nhượng, nhờ vậy đỡ sự hiềm khích anh em.

Năm Giáp Dần (954) Ngô Xương Ngập mất, Nam Tấn Vương Ngô Xương Văn lên thay ông trị nước đến năm Giáp Tý (964) thì mất. Bấy giờ con Ngô Xương Ngập là Ngô Xương Xí lên nối nghiệp, trong nước nhiều nơi loạn lạc. Ngô Xương Xí chỉ còn một sứ quân nên đã đầu hàng Đinh Bộ Lĩnh. Từ đấy, nghiệp nhà Ngô tàn lụi khởi đầu cho một thời kỳ loạn 12 sứ quân. Theo Phả hệ họ Ngô Việt Nam, Ngô Xương Ngập còn có một người con nữa là thiền sư Ngô Chân Lưu, vốn có tên là Ngô Xương Tỷ, người sau này được Đinh Tiên Hoàng phong làm Khuông Việt đại sư (933-1011).


©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt