<
Trang chủ » Tri Thức Việt
Từ khóa Toàn văn
Vua Ngô Xương Xí

Ngô Xương Xí (吳昌熾) là con trai của Thiên Sách Vương Ngô Xương Ngập (吳昌岌), tức là cháu nội của Ngô Quyền (吳權), không rõ năm sinh năm mất. Quê ở Đường Lâm, huyện Phúc Lộc, châu Giao, thuộc huyện Ba Vì, tỉnh Hà Tây cũ, nay là huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội.

Năm 965, Ngô Xương Văn (吳昌文) đi đánh thôn Đường Nguyễn và Thái Bình ở Sơn Tây (nay thuộc tỉnh Vĩnh Phúc) thì bị phục binh bắn nỏ mà chết. Ngô Xương Xí lên nối ngôi. Nhưng vì thế lực ngày càng yếu nên Ngô Xương Xí phải lui về giữ đất Bình Kiều (nay thuộc huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên).

Từ khi Dương Tam Kha cướp ngôi của nhà Ngô, nhiều nơi không phục đã nổi lên. Đến thời của Ngô Xương Xí thì hình hành 12 đạo quân lớn, hùng mạnh trấn giữ các địa phương, cho nên sử sách còn gọi thời này là thời kỳ loạn 12 sứ quân. Ngô Xương Xí cũng nằm trong 12 sứ quân này, nên ông còn được gọi là Ngô Sứ Quân (吳使君). Đinh Bộ Lĩnh dẹp loạn thống nhất 12 sứ quân lên ngôi xưng là Đinh Tiên Hoàng chấm dứt triều Ngô.

Theo Phả hệ họ Ngô Việt Nam, Ngô Xương Xí còn có một người anh, là con cả của Ngô Xương Ngập tên là Ngô Xương Tỷ (933-1011), theo nghiệp tu hành, đổi tên là Ngô Chân Lưu và sau được Đinh Tiên Hoàng phong làm Khuông Việt đại sư.


©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt