<
Trang chủ » Tri Thức Việt
Từ khóa Toàn văn
Di chỉ Mông Sơn

Di chỉ khảo cổ học đực phát hiện năm 1984, tại xã Mông Sơn, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái. Hiện vật là một tróng đồng có chiều cao còn lại 30cm, đường kính mặt 56cm. Chính giữa mặt là ngôi sao nổi 12 cánh, xen giữa các cánh có các văn mây. Từ trong ra ngoài có 11 vành hoa văn. Có hai vành chính là văn hình người trang sức lông chim cách điệu và vành từng đôi chim bay xen kẽ với hoa văn hình trâm theo chiều ngược chiều kim đồng hồ, gần rìa có bốn khối tượng cóc đơn ngồi. Tang có bốn băng hoa văn. Băng một, bốn là văn răng lược, băng hai, năm là vòng tròn đồng tâm. Phần trên lưng có sáu cột hoa văn bố trí dọc chia thành các ô. Mỗi cột hoa văn gồm các dải răng lược và vòng tròn đồng tâm. Phần dưới có các băng hoa văn giống như tang. Trống có bốn quai xếp thành hai đôi.   Trống thuộc nhóm Đ kiểu D1.


©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt