<
Trang chủ » Tri Thức Việt
Từ khóa Toàn văn
Di chỉ Miếu Cả

Di chỉ khảo cổ học được phát hiện năm 1938, tại thị xã Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh. Hiện vật tìm thấy là rìu đá, đá mài có rãnh, đồ đá cuội. Năm 1973 thăm dò lại không tìm thấy di vật khảo cổ học. Miếu Cả nằm trên bờ sông Vai Lai, cách đường IV chừng 600m về phía Nam.


©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt