<
Trang chủ » Tri Thức Việt
Từ khóa Toàn văn
Chùa Bạch Ác

Chùa Bạch Ác ở trong động núi Thần Phù thuộc xã Nga Thiện, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hoá. Động này có nhiều dơi nên gọi là động Dơi. Chùa có ba cửa, phía trước là hồ sen. Xưa chùa lấy vách đá làm mái, khoảng đầu thời Thiệu Trị (1841-1847), mới được lợp mái ngói và xây dựng tường. Bạch Ác là con quạ trắng, chưa rõ vì sao chùa dùng chữ ấy để đặt tên.


©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt