<
Trang chủ » Tri Thức Việt
Từ khóa Toàn văn
Mộc Hoa Đề Bà

Cao tăng thời Bắc thuộc lần thứ III, không rõ năm sinh, năm mất, không rõ họ tên, pháp danh phiên âm bằng chữ Phạn là Mộc Xoa Đề Bà. Quê ở Ái Châu, quận Cửu Chân ngày nay là vùng Thanh Hoá.

Ông xuất gia từ thuở trẻ, tinh không Phật học, từng vượt Nam hải đi khắp xứ miền Nam Á, rồi đến Ấn Độ, khi đến tham quan, chiêm ngưỡng Bồ đề Đạo trường - nơi Phật tu thiền định đắc đạo - ông cúng dường Xá lợi Phật, rồi ở lại đây tu học một thời gian. Ít lâu, ông mất tại Ấn Độ, tuổi hãy còn trẻ.


©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt