<
Trang chủ » Tri Thức Việt
Từ khóa Toàn văn
Minh Đức

Minh Đức là Vợ chúa Tiên Nguyễn Hoàng dưới triều Hậu Lê, mẹ Nguyễn Phúc Khê, họ Nguyễn, không rõ tên, Minh Đức là mỹ hiệu, sách cổ thường gọi là Vương Thái phi.

Bà là người đầu tiên trong hoàng gia theo đạo Gia Tô, có tên thánh là Maria Madeleine do giáo sĩ Francisco di Pina hướng dẫn, từ năm Ất Sửu (1625). Bà là người sùng đạo, bà có lập nhà thờ ngay trong dinh của Nguyễn Phúc Khê ở Kim Long - miền phụ cận Huế - ngôi nhà thờ này đến năm Ất Dậu (1645) bị con san bằng để tránh sự ngờ vực của chúa Thượng. Bà mất vào năm Mậu Dần (1648), thọ 80 tuổi.


©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt