<
Trang chủ » Tri Thức Việt
Từ khóa Toàn văn
Bạch Đông Ôn

Danh sĩ Bạch Đông Ôn đời Minh Mạng (明命; 1820-1841), Tự Đức (嗣德; 1829-1883), quê ở xã Lạc Trường, huyện Kim Bảng, phủ Lý Nhân, tỉnh Hà Nam (nay là huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam).

Ông nổi tiếng về tài văn thơ, tính khiêm cung, được sĩ phu quý trọng. Năm Ất Mùi (1835), ông 24 tuổi ra thi, đỗ nhị giáp đồng tiến sĩ, làm dần đến chức Lang trung, sau đó ông về hưu, sống cuộc đời thanh đạm.

Khi quân Pháp xâm lược, ông cùng một số sĩ phu có tư tưởng tiến bộ đứng vào hàng ngũ “Tân đảng”, với mục đích duy tân cứu quốc. Ông vẫn là một nhà nho sáng suốt trong khi phần đông sĩ phu còn chìm đắm trong lối học cũ. Nguyễn Tư Giản và các đồng chí trong “Tân đảng” rất mến mộ tài năng và kiến thức của ông ví ông như Đào Tiềm, có phẩm cách cao khiết.


©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt