<
Trang chủ » Tri Thức Việt
Từ khóa Toàn văn
Cửa khẩu Na Mèo

Khu kinh tế cửa khẩu Na Mèo thuộc xã Na Mèo, huyện Quan Sơn, tỉnh Thanh Hoá. Khu vực này đã hình thành tụ điểm kinh tế và dân cư của huyện Quan Sơn. Na Mèo là cửa ngõ phía tây của tỉnh Thanh Hoá - Việt Nam với Lào, đồng thời cũng là nơi giao lưu hàng hoá và thương mại giữa hai tỉnh. Từ đó, cửa khẩu Na Mèo giữ vị trí hết sức quan trọng về kinh tế, quốc phòng - an ninh và văn hoá - xã hội. Cửa khẩu Na Mèo, nơi thông thương giữa Việt Nam và Lào là nhân tố quan trọng trong sự phát triển ngành dịch vụ - thương mại của huyện.


©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt