<
Trang chủ » Tri Thức Việt
Từ khóa Toàn văn
Cồn Cò

Cồn trên sông Cổ Chiên, đồng thời cũng là ấp của xã Hưng Mỹ, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh. Cồn có diện tích 581 ha, dân số 644 người (tháng 09-2009). Người dân cồn Cò sống bằng nghề trồng trọt và chăn nuôi. Đất cồn có thể trồng được nhiều loại cây cho năng suất và hiệu quả kinh tế cao (dừa, nhãn..). Diện tích mặt nước bao quanh cồn cho phép người dân phát triển tốt mô hình nuôi cá da trơn, phục vụ cho xuất khẩu. Đời sống người dân cồn Cò tương đối ổn định, tỷ lệ hộ nghèo hiện nay rất thấp so với tỷ lệ bình quân chung của tỉnh, chỉ 13% (năm 2009, trong khi của tỉnh là 21%).

Cũng như cồn Chim, đời sống vật chất của người dân cồn Cò tương đối ổn định, nhưng đời sống tinh thần còn nhiều hạn chế. Việc học hành của con em các hộ dân nơi đây còn gặp nhiều khó khăn. Tháng 09-2009, ấp Cồn Cò chỉ có một điểm trường học 2 phòng nhưng có đến 6 lớp, gần 60 học sinh nhưng chỉ có 4 giáo viên, trong đó hỉ có 1 (cô giáo mẫu giáo) ở tại Cồn Cò, 3 giáo viên còn lại từ Hưng Mỹ sang, mỗi ngày phải qua đò để giảng dạy cho các em. Do thiếu phòng học và giáo viên, các em phải học ghép nhiều lớp, 1 giáo viên phải dạy nhiều cấp lớp trong cùng 1 buổi học.


©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt