<
Trang chủ » Tri Thức Việt
Từ khóa Toàn văn
Xã Nậm Cuổi

 Nậm Cuổi xã của huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu. Xã có diện tích 8.540 ha và 3.262 người. Về địa giới hành chính: Đông giáp huyện Than Uyên; Tây giáp xã Căn Co; Nam giáp xã Nậm Hăn; Bắc giáp xã Noong Hẻo.


©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt