<
Trang chủ » Tri Thức Việt
Từ khóa Toàn văn
Di chỉ Nam Ngãi

Vị trí

Di chỉ khảo cổ học được phát hiện năm 1938, ở làng Nam Ngãi, xã Yên Minh, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang. Hiện vật là 2 chiếc trống đồng đang được lưu giữ ở Bảo tàng Lịch sử Việt Nam.

Mô tả hiện vật

Trống thứ I cao 33m, đường kính mặt 52cm. Mặt chỉ có hình sao 12 cánh và đường chỉ chạy quanh. Tang và lưng không trang trí. Trống thuộc nhóm Đ, kiểu Đ3.

Trống thứ II cao 36cm, đường kính mặt 60cm. Mặt tràn khỏi tang 0,5 cm. Chính giữa có hình sao nổi 12 cánh, xen giữa các cánh hoa văn gồm văn răng lược, hồi văn vòng tròn đồng tâm. Vành 6 là văn hình người trang sức lông như mũi tên. Tang có 4 băng hoa văn hình học. Băng 1, 4 văn răng lược, băng 3, 4 là vòng tròn đồng tâm. Lưng cũng có các băng hoa văn như trên tang. Chân có 2 băng hoa văn vòng tròn đồng tâm và răng cưa. Trống có đôi quai kép, trang trí vặn thừng. Trống thuộc nhóm Đ, kiểu Đ3.


©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt