<
Trang chủ » Tri Thức Việt
Từ khóa Toàn văn
Di chỉ Nậm Tun

Vị trí

Di chỉ khảo cổ học được phát hiện năm 1972, trên địa bàn thị trấn Phong Thổ, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu.  Đây là một hang đá rộng 12m, cao 8,50m, sâu 9,5m, quay mặt hướng Tây, mặt hang không bằng phẳng; diện tích khai quật 42m2.

Khai quật

Tầng văn hoá có cấu trúc phức tạp, gồm 4 lớp: lớp 1, dày 0,10-0,20m có vết tích của nhiều thời đại; lớp 2, dày 030-0,50m có công cụ ghè đẽo, mãnh tước nhỏ công cụ xương, cuối lớp này là cuội Nguyên; lớp 3 dày 0,60-0,80m, có công cụ ghè đẽo thô sơ, to, dưới là cuội Nguyên; lớp 4, dày 0,70-0,80, nhiều công cụ cuội ghè thô, nặng, dưới cùng là 2 ngôi mộ ở độ sâu 1,5m-1,60m. hiện vật tìm được là 977 tiêu bản. Đây là di chỉ cư trú. Niên đại kéo dài từ văn hoá khảo cổ học Hoà Bình sang hậu kỳ đồ đá mới.


©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt