<
Trang chủ » Tri Thức Việt
Từ khóa Toàn văn
Xã Nậm Tăm

 Nậm Tăm xã của huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu. Xã có diện tích 12.565 ha và 3.068 người.  Về địa giới hành chính: Đông giáp huyện Tam Đường; Tây giáp xã Tả Ngảo; Nam giáp Nậm Cha; Bắc giáp xã Ma Quai.


©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt