<
Trang chủ » Tri Thức Việt
Từ khóa Toàn văn
Nguyễn Đình Huy

Nguyễn Đình Huy là văn thần đời Minh Mạng (明命; 1820-1841), hiệu Dương Minh Phủ, quê làng Bồ Điền, tổng Phù Ninh, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên (nay là huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên-Huế). Thân sinh nhà thơ yêu nước Nguyễn Đình Chiểu.

Năm 1820 ông làm thư lại dưới quyền Tổng trấn Lê Văn Duyệt ở Gia Định trông cả 5 trấn: Phiên An, Biên Hòa, Vĩnh Thanh, Định Tường, Hà Tiên, làm việc ở ti Văn hàn.

Tại Huế, ông đã có một đời vợ là Phan Thị Hữu, sinh hai con là Nguyễn Đình Lân, Nguyễn Thị Thu. Vào Nam ông cưới vợ hai là Trương Thị Thiệt, người làng Tân Thới, huyện Bình Dương, phủ Tân Bình, tỉnh Gia Định (nay thuộc Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh).

Năm Quý Tỵ (1833), Lê Văn Khôi khởi nghĩa chống triều đình Huế, chiếm thành Gia Định, bắt giết Tổng đốc Nguyễn Văn Quế và Bố chính Bạch Xuân Nguyên, rửa hận cho Lê Văn Duyệt. Bấy giờ ông trốn về Huế, bị cách hết chức tước. Ông bèn trở vào Nam, đem Nguyễn Đình Chiểu về Huế học tập. Ít lâu, ông mất ngoài miền Trung.


©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt