<
Trang chủ » Tri Thức Việt
Từ khóa Toàn văn
Nguyễn Chí Thành

Thiền sư Nguyễn Chí Thành đời Lý Thánh Tông (李聖宗; 1023-1072), pháp danh Minh Không hay là Nguyễn Minh Không, quê xã Đàm Xá, huyện Gia Viễn, phủ Trường An, tỉnh Ninh Bình (nay là thôn Đàm Xá, xã Gia Tiến, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình).

Ông tu ở chùa Quốc Thanh, Giao Thủy tức chùa Keo, tỉnh Thái Bình, trước kia từng trụ trì ở chùa Vân Mộng, bạn tâm giao với sư Từ Đạo Hạnh.

Năm Bính Thìn (1136), cháu Lý Thánh Tông, con Sùng Viễn Hầu là Thế tử Lý Dương Hoán mắc bệnh toàn thân mọc lông hổ. Bấy giờ, trong dân gian có câu đồng dao: “Dục y lí cửu trùng, Tu cấu (cầu) Nguyễn Minh Không: Muốn chữa bịnh cho vua, tu cấu sư Minh Không”. Đám trẻ thơ cũng rập nhau hát.

Tập tầm vông, tập tầm vông,

Có ông Nguyễn Minh Không.

Cứu được bịnh Hoàng Thái tử.

Nhà vua cho vời ông chữa bịnh. Ông điều trị cho Dương Hoán lành mạnh như thường, được phong là Quốc sư, ban thưởng vàng bạc trọng hậu. Ông đem vàng bạc dựng chùa Quỳnh Lâm huyện Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh, đúc tượng Phật lớn do đấy có sách chép lầm ông với sư Dương Không Lộ.

Sau Dương Hoán lên ngôi tức Lý Thần Tông (李臣宗; 1128 – 1138) tương truyền là hậu thân Từ Đạo Hạnh. Ông mất trong năm Tân Dậu (1141), thọ 75 tuổi ở núi Tam Viên, thuộc huyện Chí Linh, tỉnh Hải Dương. Ngày nay ở Hải Dương và Ninh Bình đều có lập đền thờ ông.


©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt