<
Trang chủ » Tri Thức Việt
Từ khóa Toàn văn
Nguyễn Chích

Nguyễn Chích là danh tướng trong cuộc khởi nghĩa Lam Sơn và là trọng thần giữ phần đất phía Nam của triều Lê sơ, được cho theo họ vua, nên cũng gọi là Lê Chích. Quê ở thôn Mạc, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hoá (nay là xã Đông Ninh, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hoá).

Ông thuở trẻ nghèo khổ, chăn trâu ở vùng núi Hoàng, núi Nghiêu thuộc xã Hoàng Sơn, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hoá ngày nay. Khoảng cuối đời Trần, quân Minh xâm chiếm nước ta, ông chiêu tập nghĩa quân hơn 1000 người, đắp lũy trong vùng động Hoàng Nghiêu làm căn cứ kháng chiến. Sau ông theo giúp Lê Lợi, làm Nội Thiếu úy, công trận rất nhiều, lại từng hiến nhiều kế sách rất hay, thu đạt thắng lợi. Cuối năm 1427, ông cùng Phạm Văn Xảo, Trịnh Khả đánh tan đội quân của Mộc Thạch ở Lê Hoa thuộc vùng Hà Giang và Tuyên Quang ngày nay. Sau khi đuổi xong quân Minh vào năm 1428, ông lại tham gia đánh dẹp cuộc nổi dậy của Đèo Cát Hãn, Cẩm Quý.

Trong đời Lê Thái Tổ (黎太祖; 1385-1433), ông được trọng dụng, sang đời Lê Thái Tông (黎太宗; 1423-1442), ông làm Tổng quản ở Hoá Châu đánh dẹp Chiêm Thành, thanh danh lừng lẫy. Rồi làm Đô đốc, từng được tham dự việc triều đình.

Năm Mậu Thìn (1448), ông mất thọ 66 tuổi, được truy tặng chức Tư Không Bình chương sự.

Cho đến đời nhà Nguyễn, các triều vua vẫn tưởng niệm ông, liệt ông vào hàng khai quốc công thần nhà Hậu Lê.


©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt