<
Trang chủ » Tri Thức Việt
Từ khóa Toàn văn
Nguyễn Đôn Tiết

Nhân sĩ yêu nước Nguyễn Đôn Tiết, quê làng Thọ Vực, huyện Hoằng Hoá, tỉnh Thanh Hoá.

Năm Kỷ Mão (1879), ông đỗ Phó bảng, làm Tri phủ một thời gian. Khi Pháp xâm lược, ông hưởng ứng chiếu Cần vương, chiêu mộ quân khởi nghĩa ở quê ông. Con trai ông là Nguyễn Hiệu Tri cũng chỉ huy một cánh quân tiếp ứng chiến đấu ở Ba Đình, và hi sinh trong ngày 20-1-1887.

Ông bị bắt trong tháng 3-1886. Khi nghe tin chiến hữu của ông là Phạm Bành tử tiết, ông có đôi câu đối khóc bạn:

Nguyên văn:

君子一生心可白,

相君雖死面猶紅.

Phiên âm:

Quân tử nhất sinh tâm khả bạch,

Tướng quân tuy tử diện do hồng.

Dịch nghĩa:

Quân tử trọn đời lòng trong trắng,

Tướng quân dù chết mặt còn hồng.

Ông bị chúng đày đi Lao Bảo và chết ở đấy. Một người con trai nữa của ông là Nguyễn Đôn Dự đỗ giải nguyên, tham gia phong trào Đông du, chuẩn bị ra nước ngoài thì bị bắt đày đi Côn Đảo.


©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt