<
Trang chủ » Tri Thức Việt
Từ khóa Toàn văn
Nguyễn Đình Tựu

Nguyễn Đình Tựu là văn thần đời Hàm Nghi - triều nhà Nguyễn, tự là Doãn Ngũ, Vọng Chi, quê làng Hội An, cư ngụ làng Phú Thị, huyện Hà Đông, tỉnh Quảng Nam (nay là thị trấn Tiên Kỳ, huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam).

Năm Tân Dậu (1861), đậu cử nhân, Mậu Thìn (1868) đỗ phó bảng, làm quan đến Tán thiện Phán độc ti, rồi thăng Tế tửu trường Quốc tử giám, Đốc học Quảng Nam.

Năm Ất Dậu (1885), kinh thành thất thủ, nhằm lúc phong trào Cần vương ở Quảng Nam do Trần Văn Dư và Nguyễn Duy Hiệu lãnh đạo, ông được bổ Sơn phòng sứ Quảng Nam, thay Trần Văn Dư, ông không nhậm chức, cùng lúc ấy ông được nghĩa quân mời làm “Hội chủ”, nhưng vì tuổi già ông cáo từ.

Khi phong trào “Nghĩa hội”, có người nghi ông không hợp tác, muốn ám hại ông. Nguyễn Duy Hiệu bảo: “Bọn ta cử sự, biết chắc thế nào cũng bại, chỉ vì danh nghĩa mà thôi. Nay mang tiếng giết thầy, biết lấy gì tỏ với thiên hạ hậu thế?” Vì thế ông thoát nạn.

Năm Mậu Tý (1888), được bổ Đốc học Quảng Nam, nhưng cuối năm ấy ông mất, thọ 60 tuổi.

Nguyễn Đình Tựu là một nhà giáo nổi tiếng đương thời, được Cao Xuân Dục viết:

Nguyên văn:

先生文學博雅,幸檢純正,終始教職,人咸以模笵推.

Phiên âm:

Tiên sinh văn học bác nhã, hạnh kiểm thuần chính, chung thủy giáo chức, nhân hàm dĩ mô phạm suy.

Tạm dịch:

Tiên sinh văn học bác nhã, hạnh kiểm chân chính, trước sau ở nghề giáo, được mọi người tôn xưng là bậc mô phạm.


©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt