<
Trang chủ » Tri Thức Việt
Từ khóa Toàn văn
Nguyễn Đức Đạt

Tiểu sử
 

Nguyễn Đức Đạt là danh sĩ đời Tự Đức, con cụ cử Đức Hiển, tự là Khoát Như, hiệu Nam Sơn, Khả An. Quê làng Trung Cần, xã Nam Trung, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An.

Năm Đinh Mùi (1847), ông đỗ cử nhân, đến năm Quý Sửu (1853) đỗ thám hoa. Sơ bổ vào việc Tập Hiền, kế thăng làm Cấp sự trung. Một thời gian ngắn ông xin cáo quan về phụng dưỡng song thân, nhưng không lâu lại được vời ra làm Đốc học tỉnh Nghệ An. Mẹ mất, ông về chịu tang ở nhà dạy học. Quan địa phương tấu về triều, lại vời ông ra làm Phủ học, rồi thăng Án sát Thanh Hoá, Tuần phủ tỉnh Hưng Yên.

Năm 1864, ông cáo bệnh xin về hưu. Từ đấy chuyên tâm dạy học, soạn sách. Học trò ông thành đạt rất nhiều. Ông mất vào năm Đinh Hợi (1887), thọ 63 tuổi.

Tác phẩm
 

  • Nam Sơn song khóa

  • Hồ dạng thi

  • Vịnh sử thi

  • Việt sử thặng bình

  • Cần kiệm vựng biên

  • Khảo cổ ức thuyết

  • Nam Sơn tùy bút

  • Nam Sơn tùng thoại

  • Đăng long văn tuyển

  • Lang trình kỉ thực...

Đây là những sách quí trong kho tàng văn hóa dân tộc.


©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt