<
Trang chủ » Tri Thức Việt
Từ khóa Toàn văn
Nguyễn Đức Huy

Nhà báo Nguyễn Đức Huy, bút danh Hồng Tiêu em ruột của thi sĩ Bút Trà (bút danh của thi sĩ Nguyễn Đức Nhuận), quê tỉnh Quảng Ngãi.

Ông vào Nam sinh hoạt trong làng văn, làng báo, cộng tác và từng làm chủ bút nhiều tờ báo hàng ngày, hàng tuần: Trung Lập, Công Luận, Đuốc Nhà Nam, Đông Pháp, Thần Chung... Về sau, ông cùng anh là Nguyễn Đức Nhuận chủ trương tờ nhật báo Sài Gòn Mới, càng nổi tiếng. Thơ văn ông còn được truyền tụng nhiều.

Vợ ông cũng là một nhà văn, Bà Tùng Long Lê Thị Vân (cũng gọi là Lê Thị Bạch Vân).

Năm Ất Sửu (1985), ngày 26-3- Dương lịch ông mất tại Gia Định, thành phố Hồ Chí Minh, thọ 83 tuổi, an táng tại Gò Dưa, Thủ Đức.


©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt