<
Trang chủ » Tri Thức Việt
Từ khóa Toàn văn
Đền Bắc Cung

Đền Bắc Cung còn gọi là đền Rội toạ lạc ở làng Dư Bình, xã Tam Hồng, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc. Đền có từ thời Lý, thờ thần núi Tản Viên. Dưới thời vua Thành Thái (1889-1907) đền được tu sửa lớn. Hằng năm, từ ngày 6 đến 15 tháng Giêng âm lịch đền có tổ chức hội đền. Đền Bắc Cung đã được xếp hạng di tích lịch sử văn hoá tháng 1/1992.


©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt