<
Trang chủ » Tri Thức Việt
Từ khóa Toàn văn
Nguyễn Cửu Đàm

Danh tướng Nguyễn Cửu Đàm cũng là nhà doanh điền thời chúa Nguyễn (Nhà Hậu Lê), không rõ năm sinh. Quê ở Gia Định (nay là thành phố Hồ Chí Minh)

Xuất thân là võ tướng con trai của Chánh thống cai cơ Nguyễn Cửu Vân, làm quan tướng đến chức Hữu quân phó tiết chế, cai cơ thời Thượng vương.

Năm 1770-1772 quân Xiêm xâm lấn đất Hà Tiên, triều đình cử ông làm Khâm sai thống suất đốc chiến, cùng tham tướng Trần Phúc Thành lãnh quân Thủy bộ cùng 30 chiếc thuyền từ sông Tiền Giang, Hậu Giang tiến đánh quân Xiêm-Thái Lan ngày nay, phá tan được giặc, quân Xiêm phải xin hòa và bình định được đất Chân Lạp yên ổn.

Từ đó công việc bình định đất Hà Tiên, Chân Lạp xong, ông đem quân về Gia Định. Trong thời gian này ông cho xây lũy Bán Bích ở Tân Hòa bao quanh đồn trại phía tây lị sở phủ Tân Bình để phòng sự bất trắc có thể xảy ra.

Đến mùa xuân năm Ất Mùi (1775) ông chết trận, sau này được vua Gia Long liệt thờ vào miếu Trung tiết công thần tại Huế.


©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt