<
Trang chủ » Tri Thức Việt
Từ khóa Toàn văn
Di tích Lăng Nguyễn Thị Ngọc Huyên

Lăng Nguyễn Thị Ngọc Huyên tức lăng Trường Lạc hoàng hậu vợ vua Lê Thánh Tông, ở làng Đào Xá, xã Xuân Lam, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hoá. Bia đá “Hàm Hoằng quan đại chi bi” dựng năm 1525, nói rõ lai lịch của bà. Bia cũng có kích thước giống như các bia khác ở Lam Sơn. Trên bia chạm 3 rồng cốn. Riềm xung quanh chạm rồng con, con nọ nối tiếp con kia. Bia hiện đã bị vỡ làm 5 miếng. Các  pho tượng trước lăng giống ở lăng  Lê Hiển Tông cả về kích thước và trang trí.


©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt