<
Trang chủ » Tri Thức Việt
Từ khóa Toàn văn
Lăng mộ Nguyễn Hàm Ninh

Vị trí

Lăng mộ Nguyễn Hàm Ninh ở xã Quảng Lưu, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình.

Tiểu sử Nguyễn Hàm Ninh

Nguyễn Hàm Ninh sinh năm 1808-mất năm 1867, tại Quảng Trạch, Quảng Bình. Ông là nhà thơ, tự Thuận Chi, hiệu Tĩnh Trai, Anh Toàn Tử. Năm Kỷ sửu 1829 ông đỗ tú tài, đến Tân mão 1831 đổ giải nguyên lúc 23 tuổi. Ông làm ở Quốc tử giám, năm sau được bổ làm Tri huyện Lục Ngạn thuộc tỉnh Bắc Giang. Năm Quý Tỵ 1833 cha ông mất, ông về chịu tang, đến năm Bính Thân 1836 được vời ra làm Quốc học độc thư, ít lâu bị gièm siểm phải thôi việc.

Năm Tân Sửu 1841 ông lại được vời ra làm quan, giữ chức hành tẩu ở Hà Nội các. Về sau, ông làm Trung lang bộ Lại, rồi bộ Lễ, thăng Án sát tỉnh Khánh Hoà. Một thời gian sau phát vãng vào Đà Nẵng sung quân, nhưng chỉ trong vòng vài ngày được đổi làm Trai đàn hiệu lực tại chùa Thiên Mụ. Ông cùng với Cao Bá Quát đều được Tùng Thiện vương tri ngộ, yêu mến. Tài thơ văn và đức độ của ông được sĩ phu và nhân dân kính mến, ngưỡng mộ. Năm Đinh mão 1876, ngày 15 tháng 12 Âm lịch ông mất, thọ 59 tuổi. Các tác phẩm: Tĩnh Trai thi tập, Dược sư ngẫu đề, Phản thúc ước. 


©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt