<
Trang chủ » Tri Thức Việt
Từ khóa Toàn văn
Nguỵ Khắc Tuần

Tiểu sử

Nguỵ Khắc Tuần là danh sĩ đời Minh Mạng 明命 (1820-1841), hiệu Thiện Thủ, quê xã Xuân Viên, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh.

Năm Bính Tuất 1826, ông đỗ tiến sĩ lúc 27 tuổi, làm Tuần phủ, rồi làm Tổng đốc Sơn Hưng Tuyên. Nổi tiếng thanh cần. Sau, ông làm đến Thượng thư bộ Hộ, kiêm Tổng tài Quốc sử quán, tửu giám, tặng hàm Hiệp biện đại học sĩ, lúc mất được thờ vào đền Hiền Lương.

Anh ông là cử nhân Nguỵ Khắc Thành, em là cử nhân Nguỵ Khắc Thận cũng đều có tài, nhất là người cháu gọi ông bằng chú là Thám hoa Ngụy Khắc Đản nổi tiếng và từng có chân trong sứ bộ sang Pháp với Phan Thanh Giản và Phạm Phú Thứ.

Tác phẩm

Ông còn để lại tác phẩm:

·         Xuân Viên thi tập,

·         Tiết nghĩa trạng nguyên Vũ công hành trạng kỉ lược.

Tiết nghĩa Trạng nguyên Vũ công hành trạng kỉ lược (phụ thi văn) 1 cuốn.

Sách viết về hành trạng ông Vũ Duệ quê làng Trình Xá, huyện Sơn Vi, tỉnh Sơn Tây đậu Tiến sĩ nhất giáp nhất danh (Trạng nguyên) khoa Canh Tuất 1490 vì thế người ta gọi cụ Vũ Duệ là cụ Trạng Trình nhưng không phải là Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm.

Sau sách hành trạng này có phụ hai sách:

1. Tân Dậu niên Trịnh thị gia phả thừa sao chính bản. Tập gia phả này sao chép năm Khải Định Tân Dậu (1921), không chép rõ họ Trịnh nào và ở đâu, và chép rất sơ lược chỉ có ngày giỗ, khó lòng giúp ích gì cho việc nghiên cứu.

2. Hổ mang thần sự tích, là tập thần tích thôn Thương, xã Cao Đà, huyện Nam Sang, Hà Nam, bản chép biên là Nguyễn Bính, Nguyễn Hiền đời Lê, rất là hoang đường và công thức. Bản này có phụ thêm mấy bài văn tế, thuộc hệ thống cúng lễ ở nông thôn xưa. Nếu nghiên cứu biết được chuyện này viết vào thời gian nào thì nó sẽ rất có ích cho việc nghiên cứu thần thoại dân gian Việt Nam.


©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt