<
Trang chủ » Tri Thức Việt
Từ khóa Toàn văn
Lăng mộ Nguyễn Kim

Lăng mộ Nguyễn Kim ở núi Triệu Tường, thôn Gia Miêu, xã Hà Long, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hoá. Trước năm 1821 gọi là núi Thiên Tôn.


©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt