<
Trang chủ » Tri Thức Việt
Từ khóa Toàn văn
Nguyễn Phương Thảo
Trung tướng Nguyễn Bình (1906 - 1951)

Nguyễn Phương Thảo là Trung tướng QĐNDVN, tên thường dùng là Nguyễn Bình, quê tỉnh Hưng Yên.

Thuở nhỏ ông học ở Hưng Yên, Hà Nội. Năm 1926, tham gia lễ truy điệu chí sĩ Phan Châu Trinh nên bị đuổi học. Sau đó ông được một nhóm cách mạng đưa sang Trung Quốc hoạt động một thời gian.

Khoảng năm 1929-1930, ông tham gia Việt Nam Quốc Dân đảng. Sau khi cuộc khởi nghĩa Yên Bái thất bại, ông bị Pháp bắt giam ở Hoả Lò rồi đày ra Côn Đảo một lần với Nhượng Tống, Nghiêm Toản... mãi đến năm 1936 mới được trả tự do. Sau khi ra tù, ông bí mật hoạt động chống Pháp lập căn cứ ở Đông Triều.

Sau Tổng khởi nghĩa tháng 8 năm 1945 và Nam Bộ kháng chiến, ông được Tổng bộ Việt Minh và chính phủ Việt Nam dân chủ cộng hoà đặc phái vào miền Nam lo việc thống nhất các lực lượng vũ trang tại chiến trường Nam Bộ. Ông được đặc cách phong Quân hàm Trung tướng, Ủy viên Quân sự Nam Bộ kiêm Khu trưởng Khu Bảy (miền Đông Nam Bộ) với toàn quyền, quyết định các việc thuộc lĩnh vực quân sự tại Nam Bộ (Chủ tịch Ủy ban Kháng chiến Hành chánh Nam Bộ lúc đó là Luật sư Phạm Văn Bạch, Phó chủ tịch là Luật sư Phạm Ngọc Thuần, Ủy viên Đặc biệt là Huỳnh Phú Sổ, Nội vụ là Ung Văn Khiêm và Ủy viên Quân sự là ông).

Những năm đầu kháng chiến ở Nam Bộ, danh tiếng "tướng Nguyễn Bình" được các giới chính trị, quân sự Pháp Việt đều kính nể vì những công tác tại chiến trường và biệt động nội thành Sài Gòn mà dân chúng xem như "xuất quỷ nhập thần" của ông. Những chiến công buổi đầu của quân dân kháng chiến Nam Bộ được gắn liền với tên tuổi Nguyễn Bình đã vang vọng toàn quốc khiến đạo quân xâm lược phải kính sợ.

Năm 1951, ông lên đường ra Việt Bắc nhận công tác mới. Trên đường đi ông bị phục kích, chết tại biên giới Việt Nam - Campuchia. Hài cốt của ông được chuyển về Việt Nam vào năm 2000 và được truy tặng Huân chương Quân công hạng nhất và Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt