<
Trang chủ » Tri Thức Việt
Từ khóa Toàn văn
Di chỉ Hang Bằng Mạc

Di chỉ tại xã Bằng Mạc, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn. Khảo sát năm 1924. Điều tra khảo cổ năm 1977. Hang sâu từ 10-12m, có 3 cửa: 1 cửa lớn ở giữa rộng 6m và 2 cửa nhỏ, cùng quay về hướng tây. Nền hang, dốc từ trong ra ngoài nếu không kể lớp thạch nhũ phủ đầy lòng hang, thì hang chỉ cao hơn mặt ruộng khoảng 4-5m. Thu được 1 hiện vật đá, có khả năng là công cụ.


©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt