<
Trang chủ » Tri Thức Việt
Từ khóa Toàn văn
Di chỉ Hang Coong

Di chỉ tại bản Coong, xã Quảng Minh, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La. Phát hiện và công bố năm 1973. Hang ở độ cao 20m, cửa hướng đông nam, hang rộng 25m, sâu 48m; tầng văn hoá còn nguyên vẹn.  Hiện vật có 10 đồ đá, như: công cụ chặt, nẹo, rìu, hình đĩa, mảnh tước và phế liệu và 2 mảnh gốm. Thuộc văn hoá khảo cổ học Hoà Bình.


©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt