<
Trang chủ » Tri Thức Việt
Từ khóa Toàn văn
Di chỉ Hang Dơi
Hữu Lũng - Lạng Sơn

Di chỉ Hang Dơi thuộc huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn. Điều tra phát hiện năm 1996. Là một hang đá rất lớn, đã được cải tạo để sử dụng trong chiến tranh, còn nhiều khối trầm tích lớn màu vàng hay nâu nhạt thuộc Pleistocene. Trong hang, còn sót lại một số lớp vỏ ốc với các dấu vết của tầng văn hoá thuộc văn hoá khảo cổ học Hoà Bình-Bắc Sơn.


Thống Nhất - Hoàng Bồ - Quảng Ninh

Di chỉ khảo cổ học được phát hiện năm 1974, tại xã Thống Nhất, huyện Hoành Bồ, tỉnh Quảng Ninh. Hiện vật gồm nhiều đồ đá, gốm.


Vầy Nưa - Đà Bắc - Hoà Bình

Di chỉ khảo cổ học được phát hiện năm 1980, tại xã Vầy Nưa, huyện Đà Bắc, tỉnh Hoà Bình. Hang Dơi nằm bên phải sông Đà, cửa hang hướng Tây Bắc, cửa rộng hơn 30m, sâu đến 60m; nằm ở độ cao 60m. Tầng văn hoá còn nguyên vẹn. Hiện vật gồm có đồ đá, như công cụ chặt, công cụ rìa dọc, hình đĩa, hình hạnh nhân, rìu có vai và đá có vết ghè. Di chỉ có niên đại thuộc giai đoạn sớm của văn hoá khảo cổ học Hoà Bình.


Ban Công - Bá Thước - Thanh Hoá

Di chỉ khảo cổ học được phát hiện năm 1989, tại xóm Sát, xã Ban Công, huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hoá. Hang cao trên 80m, nền rộng 800m2. Kết quả sưu tầm được một mảnh gốm, một đoạn xương ống tay của người và 70 di vật đá gồm một số công cụ. Tổ hợp di vật và cấu tạo địa tầng di chỉ Hang Dơi phản ánh đặc trưng di tích văn hoá khảo cổ học Hoà Bình.


Ngọc Khê - Ngọc Lặc - Thanh Hoá

Di chỉ khảo cổ học được phát hiện năm 1977, tại xã Ngọc Khê, huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hoá Hang ở độ cao 20m, cửa hướng Nam, diện tích hang 300m2; tầng văn hoá dày 2,8m còn tương đối nguyên vẹn. Hiện vật có 9 đồ đá, như: rìu mài lưỡi, rìu ngắn, nạo, công cụ không rõ hình, công cụ một phần cuội. Di chỉ có niên đại thuộc văn hoá khảo cổ học Hoà Bình.


©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt