<
Trang chủ » Tri Thức Việt
Từ khóa Toàn văn
Di chỉ Hang Dơi Trắng

Di chỉ tại thị trấn Hát Lót, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La. Phát hiện năm 1997. Cửa hang hướng Tây Nam, cao gần 15m, rộng 8m, sâu 20m, hang ở độ cao 30m so với thung lũng, nền hang dốc thoai thoải từ phía cửa vào, còn nguyên vẹn. Hiện vật tìm thất trong một hố thám sát gần 3m2 thu được 110 hiện vật gồm đồ đá, đồ gốm, ốc suối và răng động vật. Đồ đá có 26 cái, gồm: công cụ ghè một đầu, công cụ hạnh nhân, mũi nhọn, hình đĩa, nạo được chế tạo bằng đá cuội xanh, hạt mịn, nằm ở độ sâu từ 0,40m-1m trong hố khai quật, đồ gốm có 76 mảnh gồm 2 loại gốm thô dày và gốm thô mỏng, tìm thấy ở độ sâu 0,5m. Thuộc thời đại đá cũ cho đến đồ đá mới.


©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt