<
Trang chủ » Tri Thức Việt
Từ khóa Toàn văn
Di chỉ Hang Đắng
Cúc Phương - Nho Quan - Ninh Bình

Di chỉ thuộc xã Cúc Phương, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình. Hang Đắng có tên nữa là Hang Dơi, nằm trong khu vực vườn quốc gia Cúc Phương. Tại đây, năm 1966, các nhà khảo cổ đã tiến hành khai quật trên tầng văn hoá dày từ 1,6m-2m. Hiện vật thu được có 39 công cụ đá gồm có công cụ chặt, như: nạo, bàn nghiền, chày… và nhiều vỏ trai sò. Niên đại thuộc văn hoá khảo cổ học Hoà Bình-Bắc Sơn. Hang đắng, là một di chỉ cư trú-mộ táng.


Hạ Bì - Kim Bôi - Hoà Bình

Di chỉ khảo cổ học được phát hiện năm 1964, tại xóm Mớ Sung, xã Hạ Bì, huyện Kim Bôi, tỉnh Hoà Bình. Cửa hang mở hướng Đông, hang rộng 6m, dài 4m. Trong tầng văn hoá dày 0,7m đã bị xáo trộn, tìm thấy một số đồ đá, như: rìu ngắn, nạo, mảnh tước. Di chỉ có niên đại thuộc văn hoá khảo cổ học Hoà Bình.


Quy Hậu - Tân Lạc - Hoà Bình

Di chỉ khảo cổ học được phát hiện năm 1995, tại xóm Cộng, xã Quy Hậu, huyện Tân Lạc, tỉnh Hoà Bình. Cửa hang rộng 8m, sâu 14m, cao 6m. Tầng văn hoá còn nguyên. Đào thám sát thu được một số hiện vật là các công cụ hình hạnh nhân, mảnh tước, mảnh gốm và rìu có vai. Di chỉ thuộc thời đại đồ đá mới.


©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt