<
Trang chủ » Tri Thức Việt
Từ khóa Toàn văn
Di chỉ Hang Đồng Đặng

Di chỉ khảo cổ học được phát hiện năm 1974, tại xã Sơn Dương, huyện Hoành Bồ, tỉnh Quảng Ninh. Năm 1975, người ta đào 1 hố 4m2. Cửa hang hướng Tây, cửa hang rộng 9m, sâu 9m, cao 2m. Tầng văn hoá dày 0,1m chủ yếu là lớp vỏ ốc, có thể đã bị bạt đi. Một số công cụ đá như chày nghiền, công cụ chặt thô, hòn dập hòn son và một số gốm thô hoa văn thừng.


©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt