<
Trang chủ » Tri Thức Việt
Từ khóa Toàn văn
Cầu Hàm Tế

Cầu Hàm Tế bắt qua sông Ngự Hà - Ảnh:Đào Hoa Nữ

Cầu Hàm Tế là cầu bắc qua sông Ngự Hà, bên ngoài Đông Thành Thuỷ Quan, trong Kinh Thành, nay thuộc địa bàn các phường Phú Hoà và Phú Bình, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên - Huế. Cầu được bắc bằng gỗ vào năm 1803, đầu đời Gia Long, có tên là Thanh Long. Năm Minh Mạng thứ 17 (1836) xây bằng gạch có cửa mở đóng và đổi cầu Hàm Tế. Sau sự kiện năm 1885, nhân quen gọi là cầu Thích Khách, tên gọi phổ biến hiện nay là cống Thanh Long.


©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt