<
Trang chủ » Tri Thức Việt
Từ khóa Toàn văn
Di chỉ Hang Động Tăng

Di chỉ khảo cổ học được phát hiện năm 1994, tại thôn Ngọc, xã Cẩm Lương, huyện Cẩm Thuỷ, tỉnh Thanh Hoá, cách sông Mã chừng 1km. Hang cao hơn mặt ruộng 20m; nền hang hơi dốc, có nhiều vỏ ốc. Hiện vật thu được gồm có: 5 hòn cuội ghè một đầu và ghè ở rìa, 4 mảnh tước không có dấu tu sửa, 4 công cụ mảnh tước. Di chỉ có niên đại thuộc văn hoá khảo cổ học Sơn Vi-Hoà Bình.


©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt