<
Trang chủ » Tri Thức Việt
Từ khóa Toàn văn
Danh thắng Hang Gió

Khu danh thắng Hang Gió ở phía Tây Bắc bản Sao Thượng, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn. Khu danh thắng có cửa chính ở phía Đông của dãy núi Mai Sao. Đây là hang động có qui mô lớn, chiều dài hàng trăm mét, rộng 50 - 70m. Hang có 4 tầng và trong hang có nhiều hình thù kỳ thú, các chuông đá, măng đá, cột đá đa dạng có thể xem như thiên đình nơi hạ giới.


©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt