<
Trang chủ » Tri Thức Việt
Từ khóa Toàn văn
Di chỉ Hang Kẻ Đốn

Di chỉ khảo cổ học được phát hiện năm 1986, tại bản Đan, xã Mường Him, huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An. Hang nằm xuyên qua núi Pha Cong theo chiều Nam Bắc, dài đến 80m, cửa phía Nam rộng 6m, cao 5m. Hiện vật thu nhặt được là nhiều công cụ bằng đá cuội như chày, bàn nghiền, công cụ chặt; gốm thô văn thừng thô. Di chỉ thuộc văn hoá khảo cổ học Hoà Bình.


©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt