<
Trang chủ » Tri Thức Việt
Từ khóa Toàn văn
Di chỉ Hang Nậm Tun

Di chỉ ở bản Nậm Phé, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu. Phát hiện năm 1972, khai quật năm 1973. Cửa hang hướng Tây, hang rộng 17m, sâu 9,5m và cao 8,5m. Hố khai quật 42m2, tầng văn hoá phức tạp, có 4 lớp khác nhau, từ độ sâu 0,15m đến 1,6m. Hiện vật có 943 đồ đá như: công cụ chặt nạo, chày nghiền, rìu mài toàn thân, hạch đá, mảnh tước; và 43 mũi dùi bằng xương. Cùng với 1.000 hiện vật, hang nâm Tun là khu mộ táng, có 5 mộ đã được phát hiện. Xương cốt không còn nguyên vẹn. Hang Nậm Tun có niên đại từ sơ kỳ đến hậu kỳ đồ đá mới.


©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt