<
Trang chủ » Tri Thức Việt
Từ khóa Toàn văn
Di chỉ Hang Nhà Tranh

Di chỉ khảo cổ học được khảo sát năm 1996, tại xã Nhật Tiến, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn. Trong hang, có một số lớp trầm tích rắn mầu nâu đỏ. Hiện vật thu được là một số mảnh hóa thạch thuộc các loại: voi, hươu, tê giác, chuột.


©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt