<
Trang chủ » Tri Thức Việt
Từ khóa Toàn văn
Di chỉ Hang Phó Bảng

Di chỉ khảo cổ học được tại thị trấn Phó Bảng, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang. Hang dài hơn 1km, ở trên độ cao khoảng 125 m, so với mặt suối, đá làm hệ thống thang lên cho du khách. Trong có nhiều nhũ đá kỳ thú. Đã phát hiện được các công cụ chặt bằng cuội, kích thước lớn, nhát ghè thô.


©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt