<
Trang chủ » Tri Thức Việt
Từ khóa Toàn văn
Di chỉ Hang Thẩm Đôn

 Di chỉ khảo cổ học được phát hiện năm 1995, tại xã Yên Định, huyện Bắc Mê, tỉnh Hà Giang. Hang sâu hơn 100m, trần cao từ 3-12m, nền hang có chiều rộng từ 3-9m. Hiện vật tìm thấy ít ỏi, gồm một viên cuội có vết ghè đẽo tạo rìa tác dụng theo chiều dọc cuội, ba mảnh cuội bổ có vết ghè. Di chỉ có niên đại thuộc thời đại đá cũ.


©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt