<
Trang chủ » Tri Thức Việt
Từ khóa Toàn văn
Rạch Bà Tiếng

Rạch ở phường An Lạc, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh, từ khu bến xe miền Tây chảy ra rạch nước lên, dài độ 1500m. Còn gọi là rạch Xóm Tắc (viết nhầm Som Tắc). Cầu trên hương lộ 5, bắc qua rạch Bà Tiếng, dài 11m, rộng 3,3m, lề 0,5m.


©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt