<
Trang chủ » Tri Thức Việt
Từ khóa Toàn văn
Di chỉ Hang Trung Lang

Di chỉ khảo cổ học ở TX Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình. Tại đây đã phát hiện được vết tích cư dân thuộc thời kỳ thị tộc nguyên thuỷ. Niên đại thuộc hậu kỳ đồ đá cũ, cách nay khoảng 50.000 năm.


©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt