<
Trang chủ » Tri Thức Việt
Từ khóa Toàn văn
Di chỉ Hang Minh Lệ

Di chỉ khảo cổ học Hang Minh Lệ thuộc xã Minh Tiến, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn. Khảo sát năm 1996. Trong tầng trầm tích vàng đã tìm thấy hóa thạch của voi, tê giác.


©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt