<
Trang chủ » Tri Thức Việt
Từ khóa Toàn văn
Di chỉ Hang Nà Nông

Di chỉ thuộc huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn. Phát hiện và khai quật năm 1964, tìm thấy trong khối trầm tích bám vào vách hang đá một công cụ hình mảnh tước nhỏ trong trầm tích có răng lợn rừng, răng voi cổ, răng nai. Như vậy, vào thời đại đồ đá cũ, đã có dấu vết con người sinh sống ở Hang Nà Nông.


©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt